شاهرود,جاهای دیدنی شاهرود

برج کاشانه بسطام از بناهای تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری است

 

برج کاشانه بسطام برج بلند و زیبایی در جنوب شهر بسطام و در شمال شهرستان شاهرود و جنوب خاوری مسجد جامع بسطام است.

برج کاشانه بسطام از بناهای تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری است که تاریخ بنای برج کاشانه با توجه به کتیبه سر در ورودی، سال ۷۰۰ قمری است.

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است ارتفاع این برج ۲۰ متر است و در بالای برج نوشته‌ای به خط کوفی قابل مشاهده است که در آن اسم الجایتو ثبت شده است و ارتفاع برج کاشانه از درون ۲۴ متر و از بیرون نزدیک به ۲۰ متر است و شکل خارجی آن چند ضلعی منتظم سی ضلعی است.

 

شاهرود,جاهای دیدنی شاهرود

برج کاشانه بسطام برج بلند و زیبایی در جنوب شهر بسطام و در شمال شهرستان شاهرود قرار دارد

در بالای برج کاشانه دو حاشیه از آجرهای بزرگ می باشد که روی آن مطالبی نوشته شده که در ضلع جنوب غربی این برج روی یک آجر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم با خط ثلث بسیار زیبایی قابل مشاهده است.

عده ای از شرق‌شناسان از نمونه آندره گدار بر این گمان است که این بنا از کارهای غازان‌خان مغول و اسم اصلی آن غازانه بوده که به مرور لحظه و بدون توجه به اصل آن کاشانه نامیده شده است.

شاهرود,جاهای دیدنی شاهرود

تاریخ بنای برج کاشانه با توجه به کتیبه سر در ورودی، سال ۷۰۰ قمری است

در دوره‌های بعد از اسلام، از این برج برای دیده‌بانی بسطام استفاده می‌شد و با استناد به اسلوب ساختمان و عوامل دیگر، این بر طبق رصدخانه بسیار مشابه به نظر می رسد.

ساختمان برج کاشانه که نمای خارجی آن حاوی جلوه و شکوه ویژه ای است از بناهای درخور ارزش خطه قومس بوده و نمای خارجی آن نیز حاوی جلوه و شکوه ویژه ای است و برج کاشانه در سال ۱۳۱۰ به شماره ۶۹ در فهرست کارهای تاریخى به ثبت رسیده است.

 شاهرود,جاهای دیدنی شاهرود

 

منبع: yjc.ir