شهرستان ورامین یکی از شهرستان‌ های استان تهران است. اگر قصد دارید با شهرستان ورامین بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی را تا انتها بخوانید چرا که به عرضه کامل شهر ورامین می پردازیم.

مرکز این شهر ورامین است که در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران بنا شده‌ است. شهرستان ورامین از شمال شرق به شهرستان‌ های پیشوا و پاکدشت، از شمال غرب به شهرستان قرچک، از غرب به شهرستان ری، از جنوب به استان قم و از جنوب شرق و شرق به استان سمنان محدود شده است.

جغرافیای ورامین:

شهرستان ورامین در جلگه صاف حاصل خیز بنا شده و محدود است از جنوب به دریاچه نمک و از مغرب به حسن‌ آباد قم و از شمال به شهرستان پاکدشت و از مشرق به گرمسار (خوار سابق).

مردمان:

منطقهٔ ورامین که غیر از شهرستان ورامین شامل سه شهرستان پاکدشت و پیشوا وشهرستان قرچک می‌شود که به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ از شهرستان ورامین جدا شدند، در طول لحظه مهاجران فراوانی را به خود جذب کرده که عده ای از این مهاجران به دلیل‌ های سیاسی کوچانده شده و عده ای خود به این منطقه کوچیده‌اند. این مردمان با قومیت‌های مختلف همگی مردمان بومی منطقه شمرده می‌شوند که قبل از دوران معاصر به ورامین آمده‌اند.

تاجیک‌ ها:

تاجیک‌ ها مردمانی فارسی زبان هستند که ساکنان بطور کلی بومی منطقه شمرده می‌شوند. اسم تاجیک یقینا به دلیل آنکه این منطقه در لحظه ایلخانیان رونق داشته به جا مانده است. اسم خانوادگی بیش تر این مردم همان تاجیک و یا گاهی به همراه پسوند است. تیره‌ های دیگر فارسی زبان در این منطقه می باشد که تاجیک نامیده نمی‌شوند با این وجود یقینا با تاجیک‌ ها هم ریشه‌اند؛ مانند میش مست، فرجی، میری و…

یخچال طبیعی ورامین

لر ها:

یکی از عظیم ترین اقوام ساکن در ورامین لرها هستند که به دو گروه هداوند و بختیاری تقسیم می‌شوند. در بارهٔ آمدن لرها به این منطقه روایت‌ های فراوانی می باشد در بارهٔ هداوندها گفته می‌شود که گروهی در لحظه شاه عباس و گروهی در لحظه کریم خان زند که خود لر بود به این منطقه کوچانده شده‌اند و در بارهٔ بختیاری‌ها گفته می‌شود که از چهار محال بختیاری به ورامین آمده‌اند. شغل لرها به روش سنتی دامپروری و کشاورزی است.

ترک‌ ها:

گروه بزرگ دیگر ساکن ورامین مردمان ترک زبان هستند که از طایفه‌های متفاوتی تشکیل گردیده‌اند ه این منطقه آمده‌اند. گروهی از آن‌ها قاجار هستند که در دوره کریم خان زند به این منطقه آمده‌اند، اینطور گفته میشود که ساکنان قفقاز بوده‌اند؛ و بقیه بیشتر در لحظه قاجاریان که خود ترک بودند به ورامین آمده‌اند شاهسون ها و اصانلوها نیز در دورهٔ قاجار به این منطقه آمده‌اند وگروهی ازآنان از ورامین به شهرستان گرمسارنیزرفته اند. کنگرلوها نیز در دوران جنگ ایران و روسیه از ایروان، گروهی از نفر ها و قشقایی ها در دورهٔ مشروطه از منطقهٔ فارس و کارخانه یوسفی یقینا از زنجان یا کرمانشاه به این منطقه آمده‌اند. گروهی دیگر به اسم خلج می باشد که به ترکی خلجی تکلم می‌نمایند وبه این منطقه کوچ کرده‌اند

مرقد مطهر امامزاده جعفر(ع)

شاهسون‌ ها:

این طایفه عمدتا از دشت مغان به دشت ورامین کوچانده شده‌اند. در شهرستان ورامین پراکندگی این طایفه عمدتا در جنوب دشت ورامین و یا در شمال دشت ورامین (روستای شوش آباد) سکونت دارند. روایت دوم:گروه بزرگ دیگر ساکن ورامین مردمان ترک زبان هستند که از طایفه‌های متفاوتی تشکیل گردیده‌اند به این منطقه آمده‌اند. گروهی از آنها قاجار هستند که در دوره کریم خان زند به این منطقه آمده‌اند، اینطور گفته میشود که ساکنان قفقاز بوده‌اند.

الیکایی‌ ها:

الیکایی ها از مازندران به منطقه خوار (گرمسار حال حاضر) و ورامین کوچیده‌اند و زبان امروزیشان به تبری مشابهت فراوانی دارد و بیشتر الیکائی‌ها (علی کایی)های ورامین در روستاهای بهنام سوخته ورامین و تیره‌های بیشتری از آنان نیز در گرمسار سکونت یافته‌اند و جمعیت فراوانی نیز دارند.

کردها:

این گروه شامل ایل پازوکی است که از کردستان ترکیه آمده‌اند و بیشتر در شمال ورامین شهرستان پاکدشت ساکنند اسم قسمتی از منطقهٔ ورامین به اسم بهنام پازوکی خوانده می‌شود، تیره‌های دیگر کرد زبان دیگری با اسم‌هایی مانند کرد بچه و قراچورلو وجود دارند که اکثرا کردهای سنندج و کردستان می‌باشند. بوربورها و لِرنی‌ها نیز کرد کرمانشاه هستند.

عرب‌ ها:

جمعیت زیادی از عرب‌ ها در دورهٔ قاجار به ورامین آمده‌اند به طوری که به قسمتی از جنوب ورامین بهنام عرب می‌گویند، چند روستا نیز با پسوند عرب می باشد. عظیم ترین گروه آنان کتی و یا کوتی هستند که از نجد عمان در دورهٔ ناصرالدین شاه آمده‌اند و به زبان عربی با واکواژه‌ هایی از فارسی، ترکی و لری سخن می‌گویند. گروه دیگر عرب میش مست هستند که در صدر اسلام به خراسان و سپس در دورهٔ قاجار به ورامین آمده‌اند. گروه دیگری با اسم کله کو می باشد که به زبانی مشابه عربی سخن می‌گویند با این وجود معلومات دیگری در اختیار نیست.

بلوچ‌ ها و ترکمن‌ ها:

این دو گروه از فضاهای مرزی به وسیله رضا شاه برای دلایل سیاسی به منطقه آورده شده‌اند.