اینجا شهر سوخته است؛ هفدهمین میراث جهانی ایران

 

شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان به نوعی اولین محوطه‌های باستانی ایران در سی و هشتمین اجلاس یونسکو به ثبت جهانی رسید.

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

شهر سوخته

شهر سوخته، هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو شمرده می‌شود

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

شهر سوخته

شهر سوخته با استفاده از قدمت ۵۰۰۰ ساله هم‌اکنون به نوعی یکی از پیشرفته‌ترین شهر‌های باستانی دنیا شهرت دارد

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

شهر سوخته

سی و هشتمین اجلاس یونسکو در دوحه قطر درحالی شهر سوخته را در فهرست کارهای جهانی قرار داد که این محوطه‌باستانی پیشتر به خاطر کشفیات مهم باستان‌شناسی‌اش در دنیا مشهور و از ارزش بسیاری دارا بود

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

شهر سوخته

امسال شهر سوخته درحالی در سی و هشتمین اجلاس یونسکو شانس ثبت جهانی را از آن خود کرد که پیشتر نگرانی‌هایی از جانب صاحبنظران درخصوص احتمال ثبت نشدن این محوطه باستانی در فهرست کارهای جهانی مطرح شده بود

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

 شهر سوخته

صاحبنظران شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) بیشتر به ایران تذکر داده بودند که پرونده شهر سوخته با عده ای از مهم‌های یونسکو همخوانی ندارد

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

شهر سوخته

محمد حسن طالبیان: صاحبنظران یونسکو در بازدید از شهر سوخته چند اشتباه داشتند که می‌موفق شد ثبت اثر را با مانع روبرو کند، با اینحال ایران با عرضه خبری به یونسکو اشتباهات را تصحیح کرده و از ثبت جهانی یونسکو دفاع کرده است

شهر سوخته,تصاویر شهر سوخته,عکسهای شهر سوخته,شهر سوخته سیستان و بلوچستان

 شهر سوخته

درحال‌حاضر پرونده شهر سوخته با قرار گیری در فهرست کارهای جهانی این امکان را برای سیستان و بلوچستان به نوعی منطقه‌ای مرزی ممکن کرده تا به برقراری صلح در منطقه کمک کند

 

منبع:isna.ir