باغ جهان نما یکی از کهن‌ترین باغ‌های شیراز

تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان نما یکی از کهن‌ترین باغ‌های شیراز است

  

باغ جهان نما یکی از کهن‌ترین باغ‌های شیراز است که در شمال شرقی شهر شیراز و ضلع شرقی خیابان حافظ (دروازه قرآن) و بالاتر از میدان حافظیه قرار دارد.

این باغ در دوره فرمانروایی آل مظفر و آل اینجو بسیار سرسبز و آباد بوده است به طوری که در اشعار حافظ از صفا و سرسبزی آن سخن به میان آمده است. این باغ مثل سه باغ ارم، دلگشا و تخت قراچه که از باغ‌های مشهور شیراز می‌باشند، قبل از حمله تیمور گورکانی بالاخره آبادانی بوده است و ابن عربشاه مورخ دوره تیمور در عجایب المقدور این باغ را «زینت‌الدنیا» نامیده است. 

تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان نما  در شمال شرقی شهر شیراز و ضلع شرقی خیابان حافظ (دروازه قرآن) قرار دارد

 

باغ جهان نما در زمان اقامت تیمور گورکانی در شیراز مورد استقبال واقع شد به طوری که مثل آن را در اطراف سمرقند که زادگاه تیمور بوده است، احداث نموده و آن را «جهان نما» نامیدند. این باغ در دوره صفویه نیز از ارزش فراوانی دارا بوده و در سفرنامه شاردن به آن اشاره شده است با اینحال بعد از انقراض سلسله صفویه که ناامنی کشور را فرا می‌گیرد، این باغ حدوداً ویران می‌شود. با روی کار آمدن کریم خان زند این باغ بازسازی شده و عمارت وسط آن ساخته می‌شود. کریم خان این باغ را در سال ۱۱۸۵ هجری قمری حصارکشی کرد و در اطراف عمارت، خیابان‌کشی‌های دلچسب و درختکاری مفصلی ایجاد کرد. بعد از دوره زندیه، در دوره قاجاریه نیز باغ جهان نما یکی از باغ‌های آباد و باشکوه به شمار می‌رفته و عمارت باغ محل پذیرایی از مهمانان حکومت بوده است. در باغ جهان نما انواع درختان سرو و کاج کهنسال، مرکبات و درختان میوه دیده می‌شوند.

در داخل باغ جهان نما عمارتی به شکل هشت ضلعی قابل مشاهده است. این عمارت حاوی four شاه‌نشین در چهار گوشه بنا می‌باشد و میان شاه‌نشین‌ها، اتاق‌های دو طبقه قرار دارند. این عمارت حاوی نمای آجری است و در قبلی پنجره‌های چوبی داشته است که به وسیله صاحب خصوصی آن برداشته شده و در عوض آن پنجره‌های آهنی نصب گردیده است. در داخل عمارت یک حوض از سنگ مرمر یکپارچه نیز می باشد.

باغ جهان هم اینک در دست صدا و سیمای شهر شیراز است.

   تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان نما در زمان اقامت تیمور گورکانی در شیراز مورد استقبال واقع شد

    تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان نما در دوره فرمانروایی آل مظفر و آل اینجو بسیار سرسبز و آباد بوده است

  تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان نما در دوره صفویه نیز از ارزش فراوانی دارا بوده و در سفرنامه شاردن به آن اشاره شده است

 تصاویر باغ جهان نمای شیراز

باغ جهان هم اینک در دست صدا و سیمای شهر شیراز است.

 تصاویر باغ جهان نمای شیراز

در داخل باغ جهان نما عمارتی به شکل هشت ضلعی قابل مشاهده است

 

منبع: seeiran.ir