خانه اتحادیه یکی از نفایس معماری عصر قاجار

«خانه و باغ اتحادیه» یکی از نفایس معماری عصر قاجار است.این اثر در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۰۵۷ به نوعی یکی از کارهای ملی ایران به ثبت رسید. با اینحال در چند سال اخیربه دلیل بی‌توجهی مدیران سازمان میراث فرهنگی به حکم دیوان عدالت اداری ایران از فهرست کارهای ملی خارج شده است.با اینحال اکنون شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت برنامه الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه رای داده است تا سرنوشت این خانه تاریخی واضح شود.

 

عکس هایی از خانه اتحادیه

 خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

 خانه اتحادیه

 خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

 خانه اتحادیه

   خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

  خانه اتحادیه

  خانه اتحادیه,آشنایی با خانه اتحادیه, باغ اتحادیه

منبع:tebyan.internet