منطقه ۱۷ تهران یکی از جاهای شهری تهران است. من‍طقه ۱۷ ش‍‍هرداری ت‍‍هران تق‍ریب‍‍اً در جن‍وب غرب‍‍ی ش‍‍هر ت‍‍هران واق‍‍ع شده است. اگر قصد دارید با منطقه ۱۷ تهران  بیشتر آشنا شوید این مقاله را حتما بخوانید چرا که آسمونی در این مقاله به عرضه کامل منطقه ۱۷ تهران می پردازد که از شما علاقه مندان تقاضا میکنیم تا انتهای ما را همراهی کنید.

منطقه ۱۷ تهران مح‍دود است از شم‍‍ال و شم‍‍ال غرب به من‍‍اطق ۱۰ و ۹ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان قزوین از تق‍‍اطع صف‍وی ت‍‍ا سه راه آذری و خی‍‍اب‍‍ان آذری م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت جن‍وب و جن‍وب شرق‍‍ی به من‍طقه ۱۹ و پ‍‍ادگ‍‍ان قل‍‍عه‌مرغ‍‍ی که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان زمزم م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت شرق به من‍‍اطق ۱۱ و ۱۶ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان‌ه‍‍ای نواب‌صف‍وی، عب‍دال‍‍ه‍‍ی و مس‍تق‍ل م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت م‍‍غرب به من‍طقه ۱۸ که حد ف‍‍اصل آن‌ج‍‍اده س‍‍اوه و یافت آباد است.

این محله آسیب‌پذیرترین نقطه شهر تهران به‌شمار می‌آید. دلایل آن در روزنامه ابرار چنین توصیف می‌شود: وجود تراکم جمعیتی به میزان ۴ برابر دیگر جاهای، فرسودگی بافت شهری در حداقل ۷۰ درصد بناها، رشته قنات‌های متعدد و امتداد یکی از گسلهای تهران در منطقه ۱۷ واقع در جنوب غرب پایتخت.

برنامه‌هایی در اختیار است تا خطوطی از ریل راه‌آهن که در منطقه ۱۷ شهرداری تهران از روی زمین عبور کرده، به پایین زمین منتقل شود.

تاریخچه و روند شکل گیری منطقه ۱۷ تهران

موقعیت آب و هوایی منطقه ۱۷ تهران

کویر ، کوه و بادهای مرطوب غربی سه عاملی هستند که بر آب و هوای تهران و بالتبع منطقه تأثیر گذارند، لکن به دلیل دوردستی منطقه از کوههای البرز تأثیرات کویری در منطقه غالب است. جهت اصلی وزش باد در تهران از غرب به شرق است و گاهی نیز مسیر جنوب به شمال به خود می گیرد . در ابتدا صبح جریانات محلی باد از شمال و شمال شرق به جنوب و جنوب غربی می وزد و در بعدازظهرها این جریان برعکس می شود .

تاریخچه و روند شکل گیری جاهای جنوبی تهران:

در لحظه حاکمیت عبدالملک بن مروان به دلیل سخت گیری های بسیار بر شیعیان امام زاده حسن از عراق به ایران هجرت نمود و در این منطقه که در آن وقت قریه ای بنام جی اولیا از ولایت ری و منطقه ای حاصلخیز و حاوی کشت و زرع بود ، سکونت گزید . بعد از فوت آن بزرگوار این منطقه بعنوان یکی از زیارتگاه های شیعیان شهری سود و در جستجوی آن هسته های ابتدایی سکونت گزینی در آن شکل گرفت . براساس روند افزایش و تغییر کالبدی در سطح کلانشهر تهران و همسو با آن مراحل تکوین و گسترش کالبدی منطقه نیز شروع گردید. در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۸ همزمان با مهاجرت جمعیت به تهران براثر تأثیرات حاصل از اصلاحات اراضی سالهای ۴۲ – ۱۳۴۰ ، مهاجرت و اسکان جمعیت در سطح منطقه شروع شد و در جستجوی آن بخش عمده ای از اراضی کشاورزی منطقه تغییر کاربری یافت و به اراضی با کاربری شهری مبدل شد . روند تغییر کاربری اراضی منطقه از کاربری کشاورزی به کاربری های شهری در طول سالهای بعد از ۱۳۴۸ نیز ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۵۸ حدوداً تمامی اراضی منطقه تغییر کاربری یافته و به اراضی مسکونی و شهری مبدل شده اند .

عرضه شاخصه های اصلی منطقه ۱۷ تهران

مسجد جامع ابوذر

مسجد جامع ابوذر که در اصلی ترین محور عبوری منطقه ۱۷ بنا شده است در سال ۱۳۴۵ بنا گردیده است. این مسجد تحت نام یکی از مراکز مهم هدایت و رهبرای جریان انقلاب شمرده می شود.

مارکت مبل یافت آباد

مارکت مبل یافت آباد کالا رشته ای از اتفاقات از سالهای دهه ۴۰ به بعد در تهران بزرگ است. از آن وقت که راه یافت آباد به محوری مبدل شد که گاوداری ها و دامداری ها در ضلع شمالی و بعضا جنوبی آن شکل گرفت لحظه فراوانی نمی گذرد. در ابتدا دهه ۵۰ به دلیل بروز بیماری های دامی،گاوداری ها تعطیل و محدوده آنها بدون توجه به ضوابط برنامه های شهری،مبدل به کارگاه های تولید مبل و بعضا تعمیرگاه های مکانیکی ماشین آلات سنگین شدند. به تدریج بخش عمده ای از این کارگاه ها به کنفرانس و فروشگاه مبل مبدل شد.

زیارتگاه امام زاده حسن (ع)

حضرت امام زاده حسن (ع) از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) می باشد که ۸۶۰ سال پیش بهمراه فرزند گرامیشان در این مکان به شهادت رسیده و به خاک سپرده شده اند. ایشان با حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پسرعموی تنی می باشند. بارگاه ملکوتی آن حضرت در شمال غربی منطقه و در خیابان امین الملک ( مارکت کیف و کفش ) واقع گردیده است.

سری بهاران

بیش از ۱۰ سال از لحظه تأسیس سری بهاران می گذرد.تا قبل از آن بیشتر اراضی که سری ورزشی بهاران هم اینک در آن مستقر گردیده است باغ های متروکه ای بود که محله وصفنارد نامیده می شده است.

ایستگاه‌های مترو منطقه ۱۷ تهران

  • ایستگاه متروی زمزم