موزه دیدنی ارگ کریم خانی شیراز + عکس ها

عکس های ارگ کریم خانی, ارگ کریم خانی شیراز

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد

 

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و بعد از اینکه کریم خان زند شیراز را تحت نام پایتخت خود و این مکان را به نوعی مکان زندگی خود انتخاب کرد

 ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و بعد از اینکه کریم خان زند شیراز را تحت نام پایتخت خود و این مکان را به نوعی مکان زندگی خود انتخاب کرد، به ارگ کریمخان مشهور شد. در لحظه سلطنت سلسله پهلوی از ارگ کریم خان به نوعی زندان استفاده شد که آسیب‌هایی به آن وارد شده‌است. در سال ۱۳۵۰ این ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد. این بنای بزرگ اکنون پایین نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود و از در سالهای گذشته بود که کار مرمت این بنا شروع شده‌است تا تحت نام موزه بزرگ فارس مورد بهره برداری قرار گیرد.

عکس های ارگ کریم خانی, ارگ کریم خانی شیراز

ارگ کریم خان در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است

 
تولید ارگ کریم خان بین سالهای ۱۷۶۶ و ۱۷۶۷ میلادی انجام شد و کریمخان بهترین معماران لحظه خود را جهت تولید آن بکار گرفت. ایشان به علاوه از طرف دیگر بهترین مصالح را از داخل و خارج کشور تهیه و تولید بنا را به‌سرعت تمام کرد. این بنا در دوره زندیه به نوعی محل استقرار حکومت و در دوره قاجاریه به نوعی محل زندگی فرمانداران محلی استفاده می‌شد. عبدالحسین میرزا فرمانفرما حکم‌ران فارس، دستور به بازسازی مینیاتورهای نقاشی شده در این بنا داد.

ارگ کریم خانی در شیراز,تصاویر ارگ کریم خانی

در لحظه سلطنت سلسله پهلوی از ارگ کریم خان به نوعی زندان استفاده شد

 
بنای ارگ ترکیبی از دو معماری مسکونی و نظامی است. بخش درونی ارگ با ایوان‌ها و اتاق‌های نقاشی شده، آبنماها و باغچه‌ها از ظرافت ویژه ای دارا است. سه ضلع شمال، جنوب و غرب هر یک حاوی یک ایوان و شش اتاق مسکونی در دو طرف آن است. ضلع شرقی شامل حمام خصوصی و عده ای قابلیت ها خدماتی است.

برج و باروی چهارگانه به انضمام خندقی که سابقاً دور آن حفر شده بود نیز نقش دفاعی بنا را بر عهده داشته‌اند. ضخامت دیوارها در پایه ۳ متر و در بالا ۸/۲ متر است. ارتفاع برجها نیز ۱۵ متر می‌باشد و از آجر ساخته شده‌اند. 

ارگ کریم خانی در شیراز,تصاویر ارگ کریم خانی

تولید ارگ کریم خان بین سالهای ۱۷۶۶ و ۱۷۶۷ میلادی انجام شد

 
در لحظه سلسله پهلوی از ارگ به نوعی زندان استفاده شد. در سال ۱۳۵۰ این ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد. این بنای عظیم اکنون تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و از در سالهای گذشته بود که کار مرمت این بنا شروع شده‌ است تا تحت نام موزه بزرگ فارس مورد بهره برداری قرار گیرد. 

ارگ کریم خانی در شیراز,تصاویر ارگ کریم خانی

بخش درونی ارگ با ایوان‌ها و اتاق‌های نقاشی شده، آبنماها و باغچه‌ها از ظرافت ویژه ای دارا است

  ارگ کریم خانی در شیراز,تصاویر ارگ کریم خانی

بنای ارگ ترکیبی از دو معماری مسکونی و نظامی است

 

 گردآوری:بخش گردشگری خبردون

 

منابع:

wikipedia.org

seeiran.ir