پل معلق بابلسر مرتبط به دوره پهلوی اول است و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۶۷۴ تحت نام یکی از کارهای ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل فلزی بابلسر، در سال ۱۳۱۳ ، قبل از جنگ جهانی دوم به وسیله مهندسین و کارشناسان آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شد و از مهمترین کارهای باستانی و از جاذبه های شهر می باشد که بر زیبایی بابلرود می افزاید. این پل نخستین پل ماشین رو می باشد که قسمت شرقی و غربی بابلسر را بهم ارتباط می دهد و راه ارتباطی بابلسر ، فریدونکنار و در مسیر شاهراه شرقی _ غربی استان می باشد و بسیار پرتردد است. طول آن ۸۰ متر ، عرض آن ۸ متر و ارتفاع آن ۱۶ متر می باشد.این پل به نحوی نماد شهر بابلسر شمرده می شود.

مکانهای تفریحی بابلسر

 پل معلق بابلسر مرتبط به دوره پهلوی اول است

 مکانهای تفریحی بابلسر

  پل معلق بابلسر  در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ تحت نام یکی از کارهای ملی ایران به ثبت رسیده است

   مکانهای تفریحی بابلسر

 پل معلق بابلسر، در سال ۱۳۱۳، به وسیله مهندسین و کارشناسان آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شد

 مکانهای تفریحی بابلسر

 پل معلق بابلسر، نخستین پل ماشین رو می باشد که قسمت شرقی و غربی بابلسر را بهم ارتباط می دهد

 مکانهای تفریحی بابلسر

 

منبع: hamgardi.com