کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان مرتبط به دوره صفوی است و در سرایان، میدان کوثر بنا شده است. این کاروانسرا که در اختیار به دوره صفویه می باشد و به رباط شاه عباسی نیز مشهور است می‌باشد، به شیوه دو ایوانی ایجاد گشته است و شامل محوطه های معماری متفاوتی از نمونه سردر ورودی ، صحن ، حجره های متعدد ، ایوان ، انبار ، محیط خدمات و اصطبل شتران می باشد که امروزه به موزه مبدل گشته است.

کاروانسرای سرایان در سال ۱۳۸۴ مرمتش شروع گردید و در سال ۱۳۸۸ نیز انتهای یافت و فاز اول موزه مردم شناسی شهرستان نیز در محل شترخانه این بنای تاریخی در سال ۸۸ افتتاح گردید. این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۷۳۳ به نوعی یکی از کارهای ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

 کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

  کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

  کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

  کاروانسرای سرایان

چکاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

  کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

  کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

   کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

   کاروانسرای سرایان

 کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

    کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان,تصاویر کاروانسرای سرایان

 منبع:wikipedia.org
tebyan.internet