منطقه ۲۲ تهران

منطقه ۲۲ تهران

منطقه ۲۲ شهرداری تهران واقع در شمال غربی شهر تهران با وسعتی حدود ۶۰۰۰ هکتار محدوده شهری و ۳۰ هزار هکتار حریم، به دلیل ویژگی های خاص طبیعی و موقعیت خود در پهنه پایتخت ، به عنوان منطقه ای مستعد قطب گردشگری شناخته شده و چشم انداز آینده آن بر این اساس استوار شده است .

منطقه ۲۰ تهران

منطقه ۲۰ تهران

منطقه ۲۰ (شهرری) جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با ۴۵۳۷۴۰ نفر جمعیت و وسعت ۲۲ کیلومتر مربع داخل محدوده شهری و ۱۷۸ کیلومترمربع حریم بوده همچنین این منطقه دارای پنج ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج محدوده و ۲۰ محله می باشد .

منطقه ۱۹ تهران

منطقه ۱۹ تهران

منطقه ۱۹ شهرداری تهران در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق ۱۶،۱۷،۱۸،۲۰می باشد. این منطقه  شامل محله های متعددی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: خانی آباد، شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت آباد، صالح آباد،  دولتخواه،. از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می توان به کوره های آجر پزی،بوستان ولایت، دانشکده شریعتی ، دانشگاه آزاد شهرری، دانشکده بین الملی دندانپزشکی پردیس، میدان تره بار مرکزی شهر تهران و بهشت زهرا و مرقد مطهر امام راحل (ره) و مرکز خرید و فروش  همگانی خودرو اشاره نمود.

منطقه ۱۸ تهران

منطقه ۱۸ تهران

منطقه ١٨ تهران که در سال ١٣۵٩ بعنوان منطقه جدید به شهر تهران الحاق گردیده در جنوب غربی شهر تهران واقع است. اراضی این منطقه عمومًا مسطح و دارای شیب ملایم از شمال به جنوب می باشد. هسته اولیه منطقه ۱۸ روستایی بود به نام یافت آباد که با گسترش مهاجرت توسعه و رشد یافته است و اغلب کاربری های آن قبل از توسعه شهری و ساخت و ساز کشاورزی بوده است.

منطقه ۱۷ تهران

منطقه ۱۷ تهران

منطقه ۱۷ تهران مح‍دود است از شم‍‍ال و شم‍‍ال غرب به من‍‍اطق ۱۰ و ۹ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان قزوین از تق‍‍اطع صف‍وی ت‍‍ا سه راه آذری و خی‍‍اب‍‍ان آذری م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت جن‍وب و جن‍وب شرق‍‍ی به من‍طقه ۱۹ و پ‍‍ادگ‍‍ان قل‍‍عه‌مرغ‍‍ی که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان زمزم م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت شرق به من‍‍اطق ۱۱ و ۱۶ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان‌ه‍‍ای نواب‌صف‍وی، عب‍دال‍‍ه‍‍ی و مس‍تق‍ل م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت م‍‍غرب به من‍طقه ۱۸ که حد ف‍‍اصل آن‌ج‍‍اده س‍‍اوه و یافت آباد است.

منطقه ۱۶ تهران

منطقه ۱۶ تهران

سابقه شکل گیری وگسترش کالبدی منطقه ۱۶ به سال ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضا خان بر می گردد . از این سال به بعد ، به تبع اعمال سیاستهای توسعه صنعتی وخدماتی ، موقعیت محدوده درجنوب شهر آن زمان و همچینین قسمت جنوب بازار وقرارگیری منطقه درمسیر راه های مهم ارتباط دهنده تهران به نقاط جمعیتی جنوب کشور ، عناصر فعالیتی و مسکونی مختلفی در گستره آن شکل گرفت که برخی از آنها تاثیری عمده بر روند توسعه کالبدی منطقه داشته اند . در ادامه ، عناصر مهم وچگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه برحسب دوره های مهم توسعه کالبدی آن مورد بررسی قرار می گیرد .